Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..

Uchwałą Rady Gminy Podegrodzie oraz za zgodą Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Księdza Biskupa Wiktora Skworca Szkole Podstawowej w Olszance nadano imię Świętej Kingi. Uroczyste nadanie imienia szkole miało miejsce 5 października 2002r.

Z kroniki szkolnej

"Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. Biskup Władysław Bobowski oraz ks. dziekan Alfred Kurek. Dokonano poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez mieszkańców Olszanki. Następnie przeszliśmy na plac szkolny gdzie młodzież przedstawiła życie patronki w programie artystycznym. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych: wice-kurator Kuratorium Oświaty w Krakowie Józef Winiarski, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Stanisław Szudek, starszy wizytator Władysław Ścianek. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka, Edward Paszek, Wójt Gminy Podegrodzie Ryszard Marcinek i wice-wójt Henryk Kula. Ponadto sponsorzy, rodzice i mieszkańcy. Widać było ogromne zaangażowanie w prace szkoły i zadowolenie, że placówka istnieje. Każdy zaproszony otrzymał pamiątkowy gwóźdź (cegiełkę)." Wydarzenie to upamiętnia tablica pamiątkowa.

ŚWIĘTA KINGA

Kinga, właściwie Kunegunda, była córką potężnego władcy Węgier - króla Beli IV. Urodzona w 1234r. w wieku zaledwie pięciu lat poślubiła starszego o osiem lat Bolesława Wstydliwego - księcia krakowskiego.

Po kilku latach złożyła śluby czystości, choć wówczas główną rolą małżonek królewskich czy książęcych było urodzenie następcy tronu. Bolesław uszanował jej decyzję. Kinga słynęła z pobożności i wkrótce po otrzymaniu od męża w dożywotnie władanie okolic Starego Sącza sprowadziła tu franciszkanów i klaryski. Szczególną opieką otoczyła zakonnice, a ich klasztor stał się jednym z największych właścicieli ziemskich w okolicy.

Kinga prowadziła rozległą akcję osadniczą, zakładając liczne osady, a także dbając o rozwój stolicy Sądecczyzny. Po śmierci męża w 1279r. księżna przyodziała habit i mieszkała z klaryskami aż do swej śmierci w 1292r. Dzięki jej zapisowi klaryski władały kilkudziesięcioma osadami w Beskidzie Sądeckim i Kotlinie Sądeckiej.

Fundatorka klasztoru klarysek, która wkrótce po śmierci zaczęła być czczona przez licznie przybywających z okolicy pątników, pochowana jest w kaplicy przylegającej od południa do kościoła. Prócz grobu świętej są tu osobno relikwiarze na jej głowę i rękę oraz piękne, częściowo średniowieczne elementy wyposażenia. Kinga-Kunegunda, która zmarła w opinii świętości, została wyniesiona na ołtarze jako błogosławiona w 1690r. przez papieża Aleksandra VIII, a ćwierć wieku później uznano ją za jedną z patronek Polski i Litwy.

Tymczasem od wieków do jej grobu podążały pielgrzymki. Do Sącza chętnie przybywali górnicy z kopalń w Bochni i Wieliczce - wszak wedle legendy to Kinga sprawiła, że w obu miastach znaleziono złoża soli. W legendzie jest zresztą ziarno prawdy, bo królewna węgierska sprowadziła do Małopolski specjalistów górników z Węgier, którzy wydrążyli pierwszy podziemny szyb w Bochni w połowie XIII w.

Uwieńczeniem rozszerzającego się kultu księżnej była uroczysta kanonizacja w 1999r., dokonana na starosądeckich błoniach przez papieża Jana Pawła II.

Wielka, uroczysta Msza Święta, która 16 czerwca 1999r. zgromadziła około 600 tysięcy wiernych, odprawiona została na łąkach w dolinie Popradu, poniżej murów średniowiecznego klasztoru. Głównym punktem uroczystości było ogłoszenie Kingi świętą.

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 PodegrodzieDarmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91
Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016