Nasza patronka Święta Kinga, sztandar szkoły, tablica pamiątkowa.
Odnowiony budynek szkoły.
Boisko wielofunkcyjne.
Plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Uroczyste poświęcenie boiska.
Wspólne gry i zabawy.
Herb Podegrodzia..

W kronice szkolnej czytamy, że pierwszą szkołę w Olszance wybudowano w 1887r. Szkoła przeżyła różnorodne zmiany ściśle związane z trudną, zawikłaną historią mieszkańców tej ziemi.

Na wniosek gospodarzy: Szymona Koniecznego i Wojciecha Łatki, mieszkańcy postanowili własnym kosztem wybudować szkołę. Miejscowość była wówczas niewielka, liczyła 44 gospodarstwa. Panowała bieda.

12 października 1887r. odbyła się uroczystość oddania i poświęcenia budynku szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii Podegrodzie, ks. Antoni Antałkiewicz. Pierwszym nauczycielem był Stanisław Wolanin pochodzący z Nowego Sącza. Ukonstytuowała się także Rada Szkolna, w której skład weszli: Szymon Konieczny, Wojciech Olchawa oraz Filip Schmidt.

W 1897r. z inicjatywy miejscowego nauczyciela Stanisława Wolanina, Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło przy szkole "Czytelnię ludową". Nadesłano 103 dzieła w 104 tomach. Mieszkańcy, a szczególnie młodzież szkolna chętnie wypożyczała książki.

1 sierpnia 1899r. nastąpiła zmiana nauczyciela. Stanisław Wolanin został przeniesiony do Krużlowej, a na jego miejsce powołano Wawrzyńca Bazielicha, który wcześniej zajmował posadę w Biczycach.

W 1905r. Wawrzyniec Bazielich został przeniesiony do Jazowska. W kolejnych latach nauczycielami w Olszance byli: Antoni Kępa, Ludwik Pistorski, Maria Aleksandrówna.

W 1909r. zmarł Szymon Konieczny wieloletni przewodniczący Rady Szkoły. Jego następcą został Wojciech Olchawa.

Podczas I wojny światowej wielu chłopów z Olszanki zostało wcielonych do wojska austriackiego. Wojna i brak mężczyzn do pracy spowodowały ogromną biedę i zniszczenia. Ludność dotykały choroby zakaźne (tyfus). Szkoła była zamknięta.

W 1921r. Przewodniczącym Rady Szkolnej został Jan Szkut, który starał się prowizorycznie uruchomić naukę w szkole.

Dopiero w 1926r. Szkoła w Olszance dostała stałą nauczycielkę Marię Waligórzankę. Pod jej kierunkiem dzieci odegrały pierwsze jasełka pt. "Wesołą nowinę, bracia słuchajcie".

W uroczystość 3-go Maja 1928r. uczniowie z Olszanki wystąpili w Podegrodziu z przedstawieniem pt. "Miłość i zgoda".

W 1929r. Olszankę pierwszy raz odwiedziło kino objazdowe.

W 1930r. powstało w szkole Kółko Rolnicze.

W lipcu 1934r. klęska powodzi zniszczyła domy i szkołę. Nauczycielkę Marię Waligórzankę przeniesiono do Tabaszowej.

W roku szkolnym 1939/1940 posadę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Olszance otrzymał Władysław Rosiek.

W okresie II wojny światowej w wiosce panowała wielka bieda. Zimy były ostre, szkoła nie miała opału. Dzieci słabo uczęszczały na zajęcia z powodu braku ubrania, obuwia i wyżywienia. Panowała epidemia czerwonki. Przesiedlono Niemców z Olszanki do Gołkowic, a Polaków z Gołkowic do Olszanki.

16 kwietnia 1945r. kierownikiem Szkoły Podstawowej w Olszance została Kamila Świsterska. W kolejnych latach zatrudniono drugą nauczycielkę do pomocy - Annę Golonkę. Szkoła była 6-klasowa.

Z KRONIKI SZKOLNEJ

Warunki w szkole okropne. Budynek stary spróchniały. Z jedną klasą i małym mieszkaniem dla nauczycielki. Szkoła przez kilka tygodni była zupełnie bez opieki. Poprzedni kier. Rosiek Władysław na skutek zawieruchy wojennej zmuszony był opuścić swoje stanowisko i w tym czasie szkoła została pozbawiona wszystkich pomocy naukowych, zniknęła biblioteka szkolna. Rozpoczęto jednak naukę 21 kwietnia 1945r., chociaż wojna się jeszcze nie zakończyła. (...) 8 maja 1945r. ogłoszono kapitulację Niemiec i zakończenie wojny. Był to pierwszy dzień, w którym przelatujące samoloty nie budziły grozy i lęku.

Od 1946r. nauczycielki prowadziły kursy dokształcające dla dorosłych i młodzieży.

Kierowniczka szkoły Kamila Świsterska wraz z Komitetem Rodziców zabiegała o zgodę na budowę nowego obiektu szkolnego.

1 września 1965r. odbyła się uroczystość oddania nowego budynku szkolnego.

Od 1 września 1967r. Szkoła Podstawowa w Olszance była pełną 8-klasową szkołą powszechną.

Od sierpnia 1970r. w okresie wakacji w budynku szkoły czynne było Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

1 września 1970r. obowiązki kierownika szkoły objęła Anna Chronowska.

8 stycznia 1972r. szkoła została podłączona do sieci elektrycznej.

1 września 1981r. funkcję dyrektora szkoły przejęła mgr Maria Kowalska.

W latach 1983 - 1989 dzięki staraniom dyrektor Marii Kowalskiej przygotowano dokumentację rozbudowy szkoły i budowy kotłowni.

1 września 1991r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olszance została mgr Janina Bawełkiewicz. Dzięki jej staraniom, a także ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców dokonano rozbudowy szkoły. Otwarcie nowego skrzydła odbyło się 12 stycznia 1994r.

5 października 2001r. uchwałą Rady Gminy Podegrodzie nadano Szkole imię św. Kingi, toteż każdą uroczystość rozpoczynamy hymnem, w którym akcentujemy słowa:

"Święta Kinga nam Patronką,
płaszczem trosk otacza nas
i u Boga nam wyprasza
zdroje tak potrzebnych łask."

Od 1 września 2009r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance pełni mgr Rozalia Ścianek.

 


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Olszance

Olszanka 24
33-386 Podegrodzie



Darmowy licznik odwiedzin


Kontakt telefoniczny: +48 18 447 91 91




Stronę zalecamy oglądać w najwyższej rozdzielczości w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone - 2016